$ 0.29
Illinois: Soybean Oil Price -0.002 (-0.56%) Janvier 7, 2016

Illinois: Soybean Oil Price

Nom
(Google Translate)

Illinois: Soybean Oil Price

Unités
(Google Translate)

1 feet

Région Le monde entier

Statistiques: Illinois: Soybean Oil Price

Période Janvier 6, 2016 - Janvier 7, 2016
Prix $ 0.29 (Janvier 7, 2016)
Changement (1P) 0.00
% Changement (1P) -0.56%

Programme: Illinois: Soybean Oil Price (2007-05-01 - 2016-01-07)